1. Home
  2. Afghan Cameleers

Afghan Cameleers

Camel Cup in Marree Austrlia 2019 – مسابقات شتر سواری در استرالیا

مسابقات شتر سواری در استرالیا به یاد بود شتر سواران افغان که سالهای ۱۸۶۰ تا ۱۹۳۰ وارد استرالیا شده بودند در شهر مری استرالیای جنوبی برگذار می گردد. شهر مری زمانی به نام شهرک افغانان معروف بود و امروز نیز نسل های افغانان ساربان در این شهرک زندگی نموده و به تاریخ افغان شان سخت […]

Afghan new documentary “Afghan Cameleer Australia 1860-1938”, Trailer :افغانان ساربان

فردا فلم افتخار دارد که برای اولین بار فلم مستندی را از تاریخ با افتخار افغانان ساربان در استرالیا به ثبت رسانیده و برای هموطنان عزیزخود که نیاکان شان بازیگران اصلی این مستند حدود یکصد و پنجاه سال قبل بوده را تقدیم نماید. افغانان که با شتر های شان در سال ۱۸۶۰ میلادی وارد استرالیا […]