1. Home
  2. FARDATV AD

FARDATV AD

واکسین شدن علیه کوید ۱۹ بهترین راه برای محافظت از خود و عزیزانتان است

این پیام از طرف اداره صحت استرالیای جنوبی به شما تقدیم میشود. واکسین شدن علیه کوید ۱۹ بهترین راه برای محافظت از خود و عزیزانتان است. اکنون پروسه ی واکسین برای افراد ذیل قابل دسترس است: افراد بالای 40 سال، کارکنان صحی و مراقبت های بهداشتی ، کارکنان که از سالمندان و معلولین مراقبت میکنند، […]

Surf Life Saving Australia

خوب است از این امکانات استفاده شود تا ممکن زندگی ی را نجات دهید. به تعقيب از دست دادن چندين جوان هموطن ما در اب هاى استراليا امروز سرى به دريا زديم و در رابطه به اينكه چگونه هموطنان مان از گزند اب ها به دور باشند برنامه تهيه كه به زودى از طريق شبكه […]

How to go to Australia _ skilled migrant _ چگونه به استرالیا سفر کنیم

دور دوم ویزه های که به نام «قرارداد مهاجرت به مناطق تعیین شده» یا «داما 2» یاد می‌شود، پنج سال را در بر می‌گیرد و در 117 عنوان شغلی برای مهاجرانی که در آن زمینه‌ها تخصص دارند باز است به شمول مردم افغانستان.  فهرست شغل‌های اعلام شده را می‌توانید از لینک زیر به دست آورید