1. Home
  2. CALD COMMUNITY ACTIVITY
  3. How to go to Australia _ skilled migrant _ چگونه به استرالیا سفر کنیم
How to go to Australia _ skilled migrant _ چگونه به استرالیا سفر کنیم

How to go to Australia _ skilled migrant _ چگونه به استرالیا سفر کنیم

0
0

دور دوم ویزه های که به نام «قرارداد مهاجرت به مناطق تعیین شده» یا «داما 2» یاد می‌شود، پنج سال را در بر می‌گیرد و در 117 عنوان شغلی برای مهاجرانی که در آن زمینه‌ها تخصص دارند باز است به شمول مردم افغانستان.  فهرست شغل‌های اعلام شده را می‌توانید از لینک زیر به دست آورید