1. Home
  2. Uncategorized
  3. Covid 19 – Announcement by the Prime Minister 29 March 2020

Covid 19 – Announcement by the Prime Minister 29 March 2020

0
0

Translated by Farda TV Australia:

 

اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا:

از خانه های تا بیرون نشوید مگر اینکه کار ضرور داشته باشید مثلآ برای خرید٬‌ و یا مسایل صحی٬ کار و یا سپورت کار که از راه دور (انترنت) امکان پذیر نیست.

به جز از افراد یک خانواده بقیه مردم تجمع بیشتر از دو نفر ممنوع می باشد

میدان های بازی٬ جیم های بیرونی و پارک های اسکیت از فردا (دوشنبه) مسدود خواهد شد

افراد بین سن ۶۰ و بالا تر هستند و یا یکی از امراض مزمن رنج میبرند از خانه بیرون نشوند. این برای مردمان بومی استرالیا سن ۵۰ سال و بالا تر صدق میکند.

برای کسانی که کرایه خانه میپردازند به مدت شش ماه مهلت داده شود تا در خانه بماند.